1. Nábožná Pjseň k Swatýmu Janu Nepomuckýmu, Wssem wěrným Ctjtelum geho, k horliwemu spjwánj wydaná : Kam se Pautničku vbyráss.    W Praze : v Jozeffa Emman. Diesbacha, [mezi 1770-1794] . 4 nečíslované listy

    kniha