1. Prawdiwý Český Mentor Vrozený Pán Pán Jan z Lobkowic a Hasnssteyna ec. toto synu swému Panu Jaroslawowi dal k spráwě, a naučenj; co činiti, a co nechati ano y kterak se w čem chowati má : Stalo se léta od narozenj Pána Krysta, tisýcýho, pětistýho, čtwrtého.    W Praze : wytisstěno nákladem Jana Beránka knihtlačitele v Sw. Anny proti kassně w Nru 466, 1796 . 61, [1 vacat] s. il. ;

    kniha