1. Vita sanctorvm, to gest, Ziwotowé, skutkowé, vtrpenj a smrt, Pána Krysta, Blahoslawené Panny Marye, a neyobzwlásstněgssjch swatých, ze wssech pokolenj, stawůw, ržádůw, zemij a časůw, na wssecky dni dwanácti měsýcůw, přes celý rok, pěkně spořádanj a rozdělenj a před tjm léta Páně 1610. od ctihodného Walentyna Leüchtya Swatých Pjsem doktora, w německé ržeči sepsané; nynj pak ke cti a chwále Pánu Bohu, Panně Maryj, a wssem milým swatým, ku potěssenj pak wssech wěrných katholických křestianůw na cžesko přeloženj a pilně přehlidnutj, a wlastnjm nákladem a ku poctiwosti vrozeného wládyky, a statečného rytjře, pana Krystoffa Chánowského z Dlauhé Wsy, na Swiraticých, Chánowicých, a Augezdcy. G.M.C. raddy a purkgrabi Krage Hradeckého ec. na swětlo wydané.    Wytisstěno w Starém Městě Pražském : V Pawla Sessya, 1625 . [2], cxii, [4], ccccxxxiii, [3] l. - Signatura : SC 652
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
    Zlatá Koruna00/100