1. Moře weliké plné božských milostj, z kteréhožto omnibus omnia, wsseckněm wssecko, gak Bůh Spasytel, tak y giné wssechny potřebné milosti wyplegwágj, totiž: neymocněgssý, neyoswjeceněgssý, a neyslawněgssý nebe y země kralowna a cýsařowna, za neporussenau matku Syna Božjho wywolená, vsty Otce nebeského skrze Arch-Angela milostj plná, y nazwaná, y pozdrawená Marya Panna, tim tytulem skrze chwálo-ržeč kazatelskau, w gegjm zázračném obrazu slawnému hraběcýmu rodu Millezymowskému dědičně patřjcým, na den gegjho tytulárnjho swátku w chrámu Páně Wilimowským od kněze cýrkewnjho Wácslawa Frantisska Hanzeli, Králowstwj cžeského, tež arcý-biskupského missionariussa w Kragi cžáslawském, dne 25. března léta 1739. vctěná.    Wytisstěno w Král. Starém Městě Pražském, w Král. Dwoře : V Jana Norberta Fickýho, arcý-biskupského ympressora, [1739] . A2-D2 [i.e. 8] l. - Signatura : SC 650
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
    Zlatá Koruna00/100