Počet záznamů: 1  

Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

  1. C 386.127
    Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu : lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? / Karel B. Müller. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 44. svazek). -- ISBN : 978-80-7419-271-5 (brožováno) : Kč 460,00.
    2011-2020 * lokální politika - Česko * vládnutí - Česko * politické elity - Česko * občanská angažovanost - Česko * důvěra * veřejný zájem - Česko * regionální tisk - Česko * postkomunismus - Česko * sociologie politiky - Česko * sociologický výzkum - Česko - 2011-2020 * Černošice (Česko) * Hrádek nad Nisou (Česko) * Semily (Česko) * monografie
    352:328/329. 321.01-021.471. 316.344.42:32. 323.212:172.1. 316.64. 351.073.1. 070-027.541. 316.323.7:316.42. 316.334.3. 316:303. (437.312). (437.316). (048.8)

Počet záznamů: 1