Počet záznamů: 1  

Povodí Lužnice 1:75 000

  1. MA 437/C
    Povodí Lužnice 1:75 000 [kartografický dokument]. C / zhotovil a vytiskl Státní zeměměřický ústav v Praze za spolupráce vodohospodářské kanceláře minist. staveb. průmyslu. -- Měřítko 1:75 000. -- V Praze : Státní zeměměřický a kartografický ústav, [195-].
    Ministerstvo stavebního průmyslu Československo
    Lužnice (Rakousko a Česko : řeka : povodí) * Čechy jižní (Česko) * hydrogeologické mapy
    (282.243.31). 913(437.31-13). (084.3). 912.43:556