Počet záznamů: 1  

Hubatius z Kotnova, Kryštof Vojtěch, činný 1709-1746

 1. osoba

  osoba

  Osobní jménoHubatius z Kotnova, Kryštof Vojtěch, činný 1709-1746
  Odkaz viz.Hubacius z Kotnova, Kryštof Vojtěch, činný 1709-1746
  Hubáček, Krištof, činný 1709-1746
  Hubatý, Krištof, činný 1709-1746
  Hubacius, Krištof, činný 1709-1746
  Hubatius, Krištof, činný 1709-1746
  Hubatius z Kotnova, Kryštof Václav, činný 1709-1746
  Hubacius z Kotnova, Kryštof Václav, činný 1709-1746
  Hubacius z Kottnowa, Krystoff Wogtěch, činný 1709-1746
  Narození Tábor (Česko)
  Místo působení Praha (Česko)
  Klíč.slova katoličtí kněží - Čechy jižní (Česko)
  BiografieNarozen asi v Táboře (Česko). Katolický kněz a farář činný v Praze (Česko). Autor hagiograficko-homiletických spisů. Bratr Jana Josefa Hubatia z Kotnova (1701-1768).
  Zdroj nalezených informacíDwě Sprostné Kázanj, O Cžisté a Sprostné Lásce, Gak k Bohu, tak y Bljžnjmu, W prawém a lewém Oku SWATEHO MARTJNA ... při Wegročnj Sľawnosti a Pobožnosti Dne 11. Nov. [= 11. listopadu] v Létu Páně 1722. a 1724. Wyobrazené a předstawené ... Ferdynand Karel Reißman ... [rub tit. l.] Kterýžto Obraz Od teď dotknutého Duchownjho Maljře, Sobě pobožně obětowaný, ... Krystoff Wogtěch Hubacius, z Kottnowa. SS. Theol. Bac: Form: Proto: Notar: Apost: Weyhrad: Král: Kostela SS. Petra a Pawla, na Wyssohradě [!] Kanownjk, a v Swatého Martina, w Králowském Starém Městě Prazském, Farář. Swým ... Duchownjm Owčičkám, gakož y wssem Pobožným Ctitelům SWATEHO MARTJNA, ... wystawuge, a spolu obětuge za Duchownj Praesent, a Dar Nowého Roku. KDIž se sLaWILo MILostIWI Léto [= 1725]. Wytisstěné w Praze, v Joachyma Kamenického (odkaz viz, biografické údaje) ; Kazatel Prorocký W Skutku y w Ržeči od Narozenj až do Smrti: Pro gedinké a to Swaté Zamlčenj w Moldawě vtopený: A wssak y po Smrti zazračnau Weyřečnosti swým Neporusseným Gazykem mluwjcý: S. Jan Nepomucky: ... Od ... BENEDICTA XIII. Léta Páně 1729. dne 19. Měsýce Března Za Swatého Mučedlnjka wyhlássený: Pak Léta Páně 1730. Dne 15. Měsýce Máge: Na Skalce proti Emmausu při osmydennj držané Slawnosti Geho Swato-Ržečenj, ... Wssem Nábožným Poslauchačům swé Prorocké Kázanj k wzdělánj ... konagjcý: Skrz gednoho Kněze Cýrkewnjho. ... Wytisstěno w Praze w Starém Městě w welké Karolinské Collegi w Impressy Labauských [!] Dědičů skrz Wogtěcha Wyljma Wesselýho Faktora Léta 1730. (biografické údaje) ; Ottův slovník naučný (autoritní forma, biografické údaje) ; Český slovník bohovědný, 1930 (odkazy viz, biografické údaje) ; Podlaha, Antonín: Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých. Časopis Musea Království českého, 1892, roč. 66, s. 336 (odkaz viz) ; Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010 (odkaz viz, biografické údaje) ; Tobolka, Zdeněk Václav - Horák, František - Wižďálková, Bedřiška (eds.): Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl 2. Část 3., Písmeno D-J, 1996 (odkazy viz, biografické údaje)
  DatabázeSoubor regionálních autorit - osobní jména
Počet záznamů: 1