Počet záznamů: 1  

Bible

 1. název

  název

  Unifikovaný názevBible
  Odkaz viz.Písmo svaté Starého a Nového zákona
  Písmo svaté Starého i Nového zákona
  PopisPrvní část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), převzatý křesťany z židovství. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Starý zákon byl původně z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky. Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je řečtina.
  Zdroj nalezených informacíNKC ; www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  URLhttp://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/www-bible
  DatabázeSoubor unifikovaných názvů
  Odkazy (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (3) - Soubor předmětových kategorií - věcné témata
  (37) - ČLÁNKY
  (2) - Drobné tisky
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - Kartografické dokumenty
  (792) - KNIHY
  (41) - Staré tisky
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - Zvukové dokumenty
Počet záznamů: 1