Nástroj pro práci se záznamem.

Krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok přejí ze srdce Jarmila Preissová a Dr. Jaroslav Preiss

Barvitius, Antonín Viktor
obrázek